آموزش ساخت لینک های داخلی ارزشمند جهت بهینه سازی سایت

همانطور که در مطلب قبلی گفته شد لینک های داخلی تاثیر زیادی بر بهینه سازی سایت شما می گذارند و همانطور که گفته شد گرفتن لینک های داخلی با ارزش تاثیر بیشتری در بهینه سازی سایت نسبت به بک لینک ها را دارا می باشد. در این مقاله قصد داریم نکاتی را برای ساخت لینک های داخلی با ارزش برای بهینه سازی سایت آموزش دهیم.

شما برای بهینه سازی سایت خود از قدم های ابتدایی آن باید لینک های داخلی با ارزش ایجاد نمایید که در زیر به نکات آن می پردازیم :

مشخص کردن صفحاتی که دارای لینک های ورودی زیادی می باشند:

صفحه هایی که بیشترین لینک های ورودی دارند را از طریق سایت Open Site Explorer پیدا کنید .

لینک تمامی صفحات مورد نظر برای بهینه سازی سایت به یکدیگر :

هر چه تعداد لینک های صفحات بیشتر باشد و صفحات به یکدیگر وصل شده باشند تاثیر بیشتری در بهینه سازی سایت دارد.بنابراین با قرار دادن لینک های مرنبط در انتهای صفحات می توانید این لینک ها را ایجاد نمایید.

قرار دادن لینک ها با صفحه مستقیم در سایت :

یکی دیگر از راه های ایجاد لینک های ارزشمند برای بهینه سازی سایت این است که برای آن ها از صفحه اصلی صفحه مستقیم ایجاد کنیم مانند صفحه درباره ما که از منو های سایت به طور مستقیم وارد صفحه درباره ما می شود و این صفحات ارزش بسیاری برای موتور های جسستجو دارند.

پیوند های ایجاد شده جهت بهینه سازی سایت را در صفحه اصلی قرار دهید :

صفحه اصلی سایت شما دارای بیشترین لینک ورودی می باشد بنابراین لینک هایی که در صفحه اول قرار می گیرند دارای ارزش برای بهینه سازی سایت شما می باشند.

ایجاد لینک های داخلی در فوتر :

لینک های خارجی در فوتر دارای ارزش زیادی نمی باشند.بنابراین وجود لینک های داخلی در فوتر می تواند برای موتور های جستجو با ارزش باشد.

اضافه کردن لینک ها در صفحات پر بازدید :

یکی دیگر از را ه ها ایجاد پیوند در صفحاتی می باشد که دارای بازدید بسیاری می باشد.بنابراین در آن صفحات شما می توانید لینک ها را ایجاد نمایید.

لینک دادن در بخش های خاص سایت :

لینک دهی داخلی صفحات در بخش های خاص سایت مثلا صفحه اخبار سایت نقش مهمی در بهینه سازی سایت را دارند.

تهیه گزارش از لینک های داخلی :

یک فهرست کامل از کارهای انجام شده برای لینک ها داخلی از قبیل تاریخ و صفحات ایجاد شده تهییه نمایید و با دیدن تاریخ پیوند ها شما متوجه بیشترین تاثیر می شوید.


در صفحه اول گوگل باشید
افزایش ترافیک سایت
سایت شما : بازاریاب خودکار