تاثیر عمر دامنه در بهینه سازی سایت

یکی از مواردی که در بهینه سازی سایت باید در نظر بگیریم قدمت و یا عمر دامنه سایت شما می باشد.عمر دامنه قدمت سایت را مشخص می نماید.

بسیاری افراد عمر دامنه را مورد مهمی در بهینه سازی سایت نمی دانند و براین معتقد می باشند دامنه هایی که دارای عمر چند ماهه می باشد با دامنه هایی که دارای چندین سال عمر می باشد تفاوتی ندارند اما این در صورتی که شواهد موتورهای جستجو نشان می دهند صدق نمی کند.

و همچنین در بسیاری از مقالات به این مطلب اشاره شده است که موتور های جستجو نمی توانند عمر یک دامنه را تشخیص دهند و این مطلب درست نمی باشد.زیرا موتور جستجویی مانند گوگل به وسیله مطالب ایجاد شده تاریخ و بک لینک ها و حتی عمر وب سایت را مشخص می نماید.

قدمت دامنه سایت ها پتانسیل سایت را نشان می دهد و هرچه آن بیشتر باشد فعالیت و سابقه بیشتر آن وب سایت را نشان می دهد و این از عوامل مهم بهینه سازی سایت می باشد.

بنابراین زمانی که شما می خواهید وب سایتی برای حرفه خود تهیه نمایید می توانید از دامنه هایی که دارای عمر طولانی تر می باشد استفاده نمایید و یا ابتدا دامنه را بخرید و سپس به اقدامات بعدی طراحی سایت و بهینه سازی سایت خود بپردازید.

بنابراین می توان نتیجه گرفت عمر دامنه در صورت بالاتر بودن امتیازی برای سایت جهت بهینه سازی سایت در نظر گرفته می شود.

بنابراین می توان گفت سایتی که فعالیت و عمر طولانی دارد دارای ارزش بیشتری از سایتی می باشد که گاها وجود دارد و در زمانی دیگر فعال نمی باشد.

در جمع بندی مطالبی که گفته شد این نکته را هم یاداور می شویم که دامنه ای که از قبل خریداری شده است و می خواهید انتقال دهید باید این نکته را در نظر بگیرید که هر دو سایت دارای یک مضمون بوده باشند .برای مثال دامنه قبلا برای یک سایت بهینه سازی بوده است باید هم اکنون در این راستا باشد و مرتبط.


در صفحه اول گوگل باشید
افزایش ترافیک سایت
سایت شما : بازاریاب خودکار