ایجاد آدرس های صحیح برای صفحات سایت

بهینه بون آدرس صفحات شما در افزایش بازدیدکنندگان سایت شما و درنتیجه بالا رفتن رتبه سایت شما موثر می باشد که این امر موجب تاثیر بالایی در بهینه سازی سایت شما می شود .

بنابراین به کار بردن آدرس های کوتاه و بهینه برای صفحات سایت شما موجب افزایش بازدید می گردد زیرا موجب می شود در حافظه کاربر بماند و کاربر به آن دوباره مراجعه نماید.

برای بهینه سازی آدرس های سایت خود بهتر است به نکات زیر توجه نمایید:

آدرس صفحه برای بهینه سازی سایت باید توضیح مختصری از محتوای صفحه باشد تا کاربر بتواند در صورت دیدن آدرس صفحه متوجه موضوع مورد بحث در مطلب گردد.

همچنین آدرس های صفحات شما بهتر است توصیفی باشد و از به کار بردن تاریخ و اعداد در آدرس صفحاتتان اجتناب کنید.

آدرس صفحات سایت شما همانطور که در بالا گفته شد باید کوتاه باشد هم راحت تر به ذهن سپرده شود هم راحت تر قابل انتقال باشد.و از به کار بردن کاراکترهای اضافی خودداری نمایید.

آدرس صفحات سایتتان را جهت بهینه سازی سایت ثابت قرار دهید و از به کار بردن کاراکترها خودداری نمایید.و از به کار بردن پوشه های غیر ضرروی در آدرس خودداری نمایید و آدرس را خیلی طولانی نکنید.و برای جدا کردن کلمات موجود در آدرس از خط فاصله استفاده نمایید.

برای بهینه سازی آدرس های صفحات سایتتان می توانید کلمات کلیدی را در آدرس صفحات خود قرار دهید و به این طریق محتوای صفحه ها و وب سایتتان را مشخص می نمایید.

از حروف بزرگ در آدرس دهی صفحات خود استفاده نمایید و آدرس صفحات خود را با حروف کوچک مرتب نمایید زیرا گوگل کاراکتر های کوچک را فقط می شناسد.

بنابراین اگر بخواهیم جمع بندی کلی ای در رابطه با مطالب گفته شده در بالا داشته باشیم بهتر است بگوییم:

آدرس ها را کوته و با توضیح مختصری از مطلب و بدون کارکتر و اعداد ایجاد نمایید و به از این طریق به بهینه سازی سایت و آدرس صفحات خود بپردازید.


در صفحه اول گوگل باشید
افزایش ترافیک سایت
سایت شما : بازاریاب خودکار