تاثیرات bold کردن کلید واژه ها بر بهینه سازی سایت

یکی ازعواملی که بر بهینه سازی سایت تاثیرگذار می باشد bold کردن کلید واژه ها می باشد.

بنابراین زمانی که یک مطلب ایجاد می شود باید کلمات کلیدی مورد نظر bold گردند و زمانی که کلمات bold می شوند تشخیص موضوع متن از دید کلی مخاطب راحت تر می شود و مقاله ما کاربر پسند تر می شود و در فهم بیشتر مطلب به مخاطب ما کمک می کند.

کلید واژه های مورد نظر ما می توانند با دو روش bold شوند که یکی از آنها استفاده از تگ b و دیگری استفاده از تگ trongs می باشد که ما می توانیم در کد نویسی از آنها استفاده نماییم.

ممکن است به این فکر کنید که این دو تگ در ظاهر کلمات تفاوت خاصی ندارند اما کارشناسان این دو را از هم مجزا می دانند و بین آنها فرق می گذارند در صورتی که در واقع این دو تگ یعنی تگ b و تگ strong برای بهینه سازی سایت فرقی ندارد و این نکته را مت کاتس در صحبت های خود به طور واضح بیان کرده است.

همچنین استفاده از دو تگ i و تگ em که برای ایتالیک کردن کلمات استفاده می شود برای گوگل فرقی ندارد.

و باید نکات زیر را در مورد bold کردن نوشته های خود به کار ببرید تا تاثییر مثبتی بر بهینه سازی سایت شما بگذارد:

اولین نکته ای که برای کلمات کلیدی با توجه به صحبت های مت کاتس باید در نظر بگیریم این است که کلید واژه ها را به صورت واضح و در جای درست به صورت bold به کار ببریم زیرا کلمات کلیدی مناسب متن به وسیله ربات ها بر بهینه سازی سایت تاثیر می گذارد.

نکته بعدی ای که در bold کردن کلمات کلیدی جهت بهینه سازی سایت باید در نظر بگیریم این می باشد که یک کلید واژه را یک بار bold نماییم کافی می باشد و احتیاجی نیست در خط های بعدی bold نماییم زیرا تاثیری بر بهینه سازی ندارد و همچنین در یک متن بیش از 3 کلید واژه برای بهینه سازی به کار نبریم زیرا ممکن است تاثیر منفی برجا گذارد.

 


در صفحه اول گوگل باشید
افزایش ترافیک سایت
سایت شما : بازاریاب خودکار