ابزارهای آنالایز کلمات کلیدی برای بهینه سازی سایت

 

 

برای بهینه سازی سایت انتخاب کلید واژه ها نقش مهمی در بهینه سازی سایت را دارند.بنابراین پیدا کردن ابزارهای آنلاین برای انتخاب کلید واژه ها کمک زیادی برای بهینه سازی سایت به ما می کند.این ابزارهای آنالایز کلمات کلیدی برای بهینه سازی سایت فقط مقدار جست و جوی کلید واژه را برای ما مشخص می کنند اما رقابت آن را مشخص نمی کنند.


تعدادی از بهترین ابزارهای آنالایز کلمات کلیدی جهت بهینه سازی سایت عبارتند از :


:Google Adwords 


این ابزار با وارد کردن کلمه کلیدی یا URL آن به بررسی آن می پردازد و یکی از بهترین ابزار آنالایز کلمات کلیدی جهت بهینه سازی سایت می باشد و از این طریق می توانید به بررسی سایت رقیبان خود بپردازید.


 برای استفاده از این ابزار جهت بهینه سازی سایت می توانید به آدرس زیر مراجعه کنید:


http://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal


Good Keywords:


این ابزار بدون احتیاج به ثبت نام به شما کمک می کند تا یک کلید واژه مناسب برای سایتتان پیدا کنید و یکی از ابزارهای رایگان برای آنالایز کلمات کلیدی جهت بهینه سازی سایت می باشد.


برای استفاده از این ابزار جهت بهینه سازی سایت می توانید به آدرس زیر مراجعه کنید:


http://www.goodkeywords.com


Google Webmaster Tools:


این ابزار از امکانات کلمات کلیدی و افزودن سایت مپ، و ... برخوردار می باشد و با این ابزار می توانید کنترل کاملی در بهینه سازی سایت خودتان داشته باشید.


برای استفاده از این ابزار جهت بهینه سازی سایت می توانید به آدرس زیر مراجعه کنید:


: https://www.google.com/webmasters/tools/


:Google Analytics


این ابزار آمار دقیقی از وضعیت کلی سایت , عملکرد سایت و تعداد بازدیدکنندگان در اختیارتان می گذارد و از محبوبیت و استفاده جهانی جهت آنالایز کلمات کلیدی برای بهینه سازی سایت می باشد و نیاز به معرفی ندارد.


برای استفاده از این ابزار جهت بهینه سازی سایت می توانید به آدرس زیر مراجعه کنید:


https://www.google.com/analytics


 :Wordtracker


این ابزار با وارد کردن کلمه کلیدی تعداد زیادی کلمه کلیدی مرتبط و میانگین جست و جوی روزانه را در اختیارتان می گذارد ویکی از ابزار آنالایز کلمات کلیدی جهت بهینه سازی سایت می باشد.


برای استفاده از این ابزار جهت بهینه سازی سایت می توانید به آدرس زیر مراجعه کنید:


http://freekeywords.wordtracker.com


 :SEO Book

این ابزار امکان انتخاب کلید واژه مناسب را به شما می دهد و از پایگاه داده های گوگل و یاهو استفاده می کند و توسط ورد ترکر  ایجاد شده است و از ابزار آنالایز کلمات کلیدی جهت بهینه سازی سایت می باشد.


برای استفاده از این ابزار جهت بهینه سازی سایت می توانید به آدرس زیر مراجعه کنید:


http://tools.seobook.com/keyword-tools/seobook


در صفحه اول گوگل باشید
افزایش ترافیک سایت
سایت شما : بازاریاب خودکار